Birdsong-Photography

Bạn trải đường cho người thì người sẽ bắc cầu cho bạn

Giúp người trải đường, giúp đỡ người khác vượt qua ải khó khăn, khi người khác có cơ hội, nhất định sẽ đắp cầu cho bạn để bạn đi được xa hơn. (Fotolia)

Cho đi đều sẽ có báo đáp, bất kể là chúng ta tin hay không tin. Nói đó là do trùng hợp cũng được, nói đó là điều dĩ nhiên cũng được. Ở một nơi thăm thẳm nào đó, dường như có người đang kiểm soát tất cả việc này trong lòng bàn tay.

Một nhân sự của đơn vị đã từ chức, lúc trước từng giúp tôi không ít, tôi cũng đã làm rất nhiều chuyện nằm ngoài công việc, đương nhiên đều là vì giúp đỡ vị cộng sự ấy. Còn một vị cộng sự họ Trương đến để thay thế vị trí của cô ấy. Vì cần phải thích ứng với công việc nên rất nhiều chuyện đều không trôi chảy.

Lúc đó tôi hạ quyết tâm, lần này không giúp vị cộng sự mới này nữa, chỉ làm công việc nội trong phạm vi của mình thôi. Thật ra, việc đó cũng không có gì là sai trái gì cả, làm tốt công tác trong chức vụ mà mình phụ trách, cũng coi như là một nhân viên tốt rồi nhỉ. Tuy nhiên câu chuyện luôn luôn không đơn giản như mình tưởng, ngày thứ hai vị cộng sự này đến tìm tôi mà cần giúp đỡ, thái độ rất thành khẩn với cả một chút năn nỉ, còn nói rằng cộng sự trước dặn dò có gặp khó khăn cứ đến tìm tôi.

Tôi cũng khó mà làm trái ngược lại, cộng sự có khó khăn thì không thể từ chối mà không giúp, mặc dù không phải công việc của tôi. Cứ như thế, một khi đáp ứng thì không thể hồi lại, cũng hệt như lúc đầu, tôi ôm rất nhiều công việc. Vậy đó, vị cộng sự mới này dưới sự giúp đỡ của tôi, tự nhiên trở nên rất thuận lợi, việc khó có rất nhiều, đều do tôi giải quyết.

Mấy hôm trước, vị cộng sự mới này cầm đưa tôi một tờ biểu mẫu để tôi ký tên vào. Tôi lướt nhìn, thì ra là tăng lương cho tôi. Thật sự, tôi cố gắng như thế nào, muốn để lãnh đạo cấp trên của chúng ta (ở trụ sở chính, không phải ở thành phố) biết năng lực làm việc của tôi thì chỉ có thể là cộng sự báo cáo; hoặc có thể là lãnh đạo cấp trên tra hỏi và cộng sự đã nói lời tốt về tôi. Không biết có phải cộng sự làm hay không, nhưng ít nhất tôi hiểu được rằng nếu như tôi từ chối giúp cô ấy, thì bản thân nhất định sẽ tạo thành phiền phức, lúc đó tăng lương càng là điều không thể. Cho nên sự giúp đỡ ấy của tôi vẫn là giúp bản thân một cách thật sự.

Cuộc sống có lẽ chính là như vậy, bạn giúp được người khác, người khác sẽ giúp bạn, luôn luôn sẽ có cơ hội để giúp bạn. Trải đường cho người, giúp người khác vượt qua khó khăn, người khác có cơ hội nhất định sẽ đắp cầu cho bạn, khiến bạn cũng đi được xa hơn. Như thế thì xem ra: giúp người thật sự là đang giúp mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *