CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

  1. ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM CÀ PHÊ : Vì lý do đặc thù của sản phẩm nên công ty DuNAM không có chính sách bảo hành.

  2. ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM LÀ MÁY MÓC RANG, XAY, PHA CHẾ : Công ty sẽ hỗ trợ bảo hành với thời gian đảm bảo từ nhà sản xuất.