ca-phe-buon-ma-thuot

Thị trường cà phê bột hòa tan tại Việt Nam 2013

Trong thị trường cà phê bột hòa tan tại Việt Nam, G7, Nescafé và Vinacafé là 3 nhãn hiệu có mức độ nhận biết tốt nhất với tỷ lệ lần lượt là 97%, 92,4% và 91,2%.

Infographic sau được làm dựa trên Báo cáo Tiêu dùng cà phê bột hòa tan thực hiện trên Cộng đồng Khảo sát trực tuyến Vinaresearch trong quý I/2013

khảo sát thị trường cà phê 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *